بحران اقتصادی و طب سوزنی

بحران اقتصادی  و طب سوزنی

 در جوامع بشری بحرانهای اقتصادی از قدیم تا به حال سبب شده است که بیماران نتوانند از خدمات درمانی استفاده کنند . درمان بیماران ,با فقر اقتصادی حاکم بر زندگیشان, رقم میخورد . امروزه چون درک و فهمجامعه علمی نسبت به بعضی از بیماریها و روش درمان آنها بیشتر شده است قابلیت آن را پیدا کرده تا قسمتی از این وزن را کاهش دهد .

طب سوزنی یک طب انطباق پذیر است و اساسا در جامعه های فقیر رشد خود را ادامه داده است . برخی عوامل ,هزینه های جلسات درمانی را افزایش میدهند کهقابل مدیریت میباشند از جمله , قیمت سوزن های طب سوزنی , تعداد سوزن ها بکار گرفته شده , دفعات ویزیت بیمار , روش درمان بکار رفته و مقدار زمان درمان , و….. .

با مشارکت بیمارانو بکارگیری علوم جدید کاملا میتوان نه تنها جلوی افزایش هزینه ها را گرفت بلکه آنها را نیز کاهش داد . برای مثال : جهت کاهش مصرف سوزن ها میتوان از دستگاه الکترو اکوپانکچر یا لیزر های کم توان , طب فشاری یا cupping استفاده بیشتری کرد. د ر این روشها ,مشارکت بیماران, بسیار ضروری میباشد .

طب سوزنی گوش روش دیگری است که ما میتوانیم بکار بگبیریم تا هزینه ها افزایش نیابد. دانه هایی که در گوش بکار گرفته میشود ویا الکترو اکوپانکچر برخی از روشهایی هستند که پزشک میتواند در شرایط بحرانی بکار گیرد. البته این روشها در تمام بیماریها قابل اجرا نیست و صلاحدید پزشک معالج حرف نهایی را میزند . پزشکانی که بوسیله بیماران مطلع شده باشند بهتر میتوانند مدیریت بحران اقتصادی را اعمال کنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید