مقدار زمان درمان

چند دقیقه باید زیر درمان باشم؟

سوال بسیار رایجی که معمولا پرسیده میشود آن است که :هر جلسه طب سوزنی چند دقیقه باید طول بکشد؟

در طب سوزنی سنتی, بیمار معمولا 20 -30 دقیقه زیر سوزن قرار میگیرد ولی در طب سوزنی نوین(غربی) از چند ثانیه تا 2 دقیقه برای هر سوزن کافی است.

طب سوزنی نوین معتقد به آن است که یک سوزن با دو مکانیسم ,التهاب و تحریک عصب ,کار میکند که هر دو مکانیسم در همان چند ثانیه اول فعال شده و نیازی به زمان بیشتر نیست. البته بیمار ممکن است فکر کند که دکتر کم کاری کرده است . در کتب اساتید آمده است که اگر چنین چیزی حس شد اجازه بدهید بیمار بیشتر زیر سوزن بماند تا تاثیر منفی ذهن بیمار ,عکس العمل به درمان را خراب نکند. البته ,کاهش زمان , درمان را تحت تاثیر قرار نمیدهد, چون اگر پزشکی ببیند که کاهش زمان سبب کاهش و یا خرابی عکس العمل به درمان شده , خود بخود به روش سنتی بر خواهد گشت تا هم بیمار بهبود یابد و هم شهرت وی خراب نگردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید