مکانیسم اثر طب سوزنی

طب سوزنی چگونه  کار میکند  ؟

 طب سوزنی یک از طبهای سنتی  چین میباشد .طبق فلسفه طب چینی سنتی, برروی بدن مسیرها یا کانالهای حرکت انرژی وجود دارد و هر گاه حرکت انرژی در این کانالها مختل شود, بیماری حاصل میگردد . با تحريك  نقاط  طب سوزنی , حرکت انرژی در کانالها تصحیح شده و سیستم ترمیم کننده بدن فعال می گردد.  این کانالها , نه تنها با یکدیگر بلکه با ارگانهای  درون بدن ( کلیه و کبد ، ریه و غیره )  در ارتباط میباشند , تحريك اين نقاط میتواند  متابوليسم ارگانهای درون را تحت تاثير قرار داده  و بهبودي را سبب شود . سالانه تحقيقات بسيار گسترده اي بر روي طب سوزني انجام ميگيرد ، گسترش تحقيقات سبب شده است كه طب سوزني از جنبه سنتي خود خارج  و شكل نويني را بخود بگيرد ..مطالعات نشانگر آن هستند  كه طب سوزني با تحريك عصبهاي محيطي و مركزي   سبب ترشح هورمونهاي از قبيل endorphin, enkephalin Dynorphin  .و غيره …..  ميگردد. هورمونهاي ترشح شده با مكانيسمهاي مختلفي   سبب تسكين درد ، تحريك سيستم ايمني ،  بهبود خون رساني به عضو بيمار و برخي از مكانيسمهايي كه هنوز شناخته نشده است  ترميم بدن  را سبب  ميگردند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید